ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
                      พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

                    Saṅkiliṭṭhattikasaraṇadukaṃ
     [882]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ paṭicca saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [883] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
           Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
     [884]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
araṇo    dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   .   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ
araṇaṃ       dhammaṃ      paṭicca      asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko      araṇo
dhammo    uppajjati    hetupaccayā:    tīṇi    .   asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ
araṇañca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  araṇañca  dhammaṃ paṭicca asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [885] Hetuyā pañca ārammaṇe dve avigate pañca.
     Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
     [886]    Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko    araṇo   dhammo   asaṅkiliṭṭha-
saṅkilesikassa    araṇassa    dhammassa    hetupaccayena    paccayo:  .
Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko     araṇo     dhammo    asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
Araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
     [887] Hetuyā cattāri ārammaṇe tīṇi avigate satta.
     Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
                 Saṅkiliṭṭhattikasaraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.
                          -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 511-512. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10031              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10031              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=882&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=206              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2793              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com