ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๗ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
นอินทริยมูลกนัย
[๑๐๕๑] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มีวาระ ๗ ในอารัมมณปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๓ ในอาหารปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับปัจจัย- *ที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย ฯลฯ กับปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย กับปัจจัย- *ที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับปัจจัย- *ที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๑ ในอัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
วาระ ๗ ในกัมมปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัยเหมือนใน น เหตุ-
*มูลกนัย ฯลฯ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐ บรรทัดที่ ๑๔๘๒๔ - ๑๔๘๓๕. หน้าที่ ๕๘๕ - ๕๘๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=40&A=14824&Z=14835&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=40&siri=138              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1051              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1051] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=40&item=1051&items=1 [1051] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=40&A=1051&Z=1051              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1051] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=40&item=1051&items=1              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :