ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๗ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
       [๑๑๓๘] ธรรมที่เกิดร่วมกับธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา ฯลฯ ธรรมที่เป็น-
*ปัจจัย กับธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา ธรรมที่อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา
ธรรมที่คลุกเคล้ากับธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา
       [๑๑๓๙] ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สัมปยุตกับธรรมที่สัมปยุตด้วยสุข-
*เวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       คือ ขันธ์ ๒ สัมปยุตกับขันธ์ ๑ ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น ขันธ์ ๑
สัมปยุตกับขันธ์ ๒ เกิดขึ้น
สัมปยุตตวาร จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐ บรรทัดที่ ๑๕๕๙๖ - ๑๕๖๐๓. หน้าที่ ๖๑๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=40&A=15596&Z=15603&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=40&siri=148              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1138              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1138-1139] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=40&item=1138&items=2 [1138-1139] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=40&A=1138&Z=1139              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1138-1139] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=40&item=1138&items=2              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :