ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๗ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
อนันตรสมนันตรมูลกนัย
[๑๑๙๙] ในสมนันตรปัจจัย กับอนันตรปัจจัย มีวาระ ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ ในอาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ ในกัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ ในนัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ ในวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ [๑๒๐๐] ปัจจัย ๕ คือ อนันตร สมนันตร อุปนิสสย นัตถิ วิคตปัจจัย มี ๗ วาระ ปัจจัย ๖ คือ อนันตร สมนันตร อุปนิสสย อาเสวน นัตถิ วิคตปัจจัย มี ๓ วาระ ปัจจัย ๖ คือ อนันตร สมนันตร อุปนิสสย กัมม นัตถิ วิคตปัจจัย มี ๒ วาระ
สมนันตรปัจจัย เหมือนกับอนันตรปัจจัย

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐ บรรทัดที่ ๑๖๑๓๓ - ๑๖๑๔๓. หน้าที่ ๖๓๘ - ๖๓๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=40&A=16133&Z=16143&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=40&siri=153              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1199              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1199-1200] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=40&item=1199&items=2 [1199-1200] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=40&A=1199&Z=1200              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1199-1200] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=40&item=1199&items=2              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :