ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๗ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
อาเสวนมูลกนัย
[๑๒๐๕] ในอนันตรปัจจัย กับอาเสวนปัจจัย มีวาระ ๓ ในสมนันตรปัจจัย กับอนันตรปัจจัย มีวาระ ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ ในนัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ ในวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ ปัจจัย ๖ คือ อาเสวน อนันตร สมนันตร อุปนิสสย นัตถิ วิคตปัจจัย มี ๓ วาระ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐ บรรทัดที่ ๑๖๑๗๗-๑๖๑๘๓ หน้าที่ ๖๔๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=40&A=16177&Z=16183&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=40&siri=156              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1205              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1205] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=40&item=1205&items=1 [1205] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=40&A=1205&Z=1205              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1205] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=40&item=1205&items=1              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :