ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๗ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
วิคตมูลกนัย
[๖๖๙] ในอนันตรปัจจัย กับวิคตปัจจัย มีวาระ ๗ ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ ในอาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ ในกัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ ในนัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ [๖๗๐] ปัจจัย ๕ คือ วิคต อนันตร สมนันตร อุปนิสสย นัตถิปัจจัย มี ๗ วาระ ปัจจัย ๖ คือ วิคต อนันตร สมนันตร อุปนิสสย อาเสวน นัตถิปัจจัย มี ๓ วาระ ปัจจัย ๖ คือ วิคต อนันตร สมนันตร อุปนิสสย กัมม นัตถิปัจจัย มี ๑ วาระ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐ บรรทัดที่ ๗๖๗๒ - ๗๖๘๑. หน้าที่ ๓๐๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=40&A=7672&Z=7681&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=40&siri=88              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=669              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [669-670] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=40&item=669&items=2 [669-670] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=40&A=669&Z=670              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [669-670] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=40&item=669&items=2              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :