ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อตีตัตติกเหตุทุกะ
[๓๘๘] เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่ เป็นปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๓๘๙] เหตุธรรมที่เป็นอตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย [๓๙๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอินทริยปัจจัย มี " ๑ ในมัคคปัจจัย มี " ๑ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในอัตถิปัจจัย มี " ๑ ในวิคตปัจจัย มี " ๑ [๓๙๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒ [๓๙๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๓๙๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ [๓๙๔] นเหตุธรรมที่เป็นอตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๓๙๕] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอินทริยปัจจัย มี " ๑ ในมัคคปัจจัย มี " ๑ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในอัตถิปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๓๙๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ [๓๙๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๙๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
อตีตัตติกเหตุทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๒๔๕๗ - ๑๒๕๐๓. หน้าที่ ๕๑๙ - ๕๒๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=12457&Z=12503&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=147              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2299              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2299-2309] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2299&items=11 [2299-2309] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=2299&Z=2309              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [2299-2309] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2299&items=11              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :