ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกสัปปฏิฆทุกะ
[๕๘๙] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสัปปฏิฆธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๕๙๑] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล และ อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล และ อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๒] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๕๙๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๙๔] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๙๖] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๕๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสัปปฏิฆทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๓๓๕๙ - ๑๓๔๐๕. หน้าที่ ๕๕๖ - ๕๕๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=13359&Z=13405&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=160              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2500              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2500-2508] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2500&items=9 [2500-2508] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=2500&Z=2508              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [2500-2508] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2500&items=9              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :