ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อตีตัตติกสรณทุกะ
[๙๔๐] สรณธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรมที่เป็น ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๔๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๙๔๒] อรณธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อตีตัตติกสรณทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๑๓๕ - ๑๕๑๔๗. หน้าที่ ๖๓๐ - ๖๓๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15135&Z=15147&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=219              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2851              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2851-2854] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2851&items=4 [2851-2854] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=2851&Z=2854              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [2851-2854] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2851&items=4              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :