ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกวิปากัตติกะ
[๑๖] วิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยวิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘] วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๐] วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย [๒๑] วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรม ที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๒๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๒๓] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
กุสลัตติกวิปากัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๒๙๔ - ๑๕๓๓๕. หน้าที่ ๖๓๗ - ๖๓๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15294&Z=15335&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=225              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2890              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2890-2898] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2890&items=9 [2890-2898] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=2890&Z=2898              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [2890-2898] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2890&items=9              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :