ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกมัคคารัมมณัตติกะ
[๑๑๑] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัคคารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๑๓] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมัคคเหตุกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๑๕] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัคคาธิปติธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
พึงให้พิสดารทุกวาร
กุสลัตติกมัคคารัมมณัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๗๐๓ - ๑๕๗๒๓. หน้าที่ ๖๕๔ - ๖๕๕. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15703&Z=15723&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=238              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2985              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2985-2990] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2985&items=6 [2985-2990] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=2985&Z=2990              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [2985-2990] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2985&items=6              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :