ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๑๓๙] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม- *ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๔๑] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยพหิทธารัมมณธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๘๒๒ - ๑๕๘๓๑. หน้าที่ ๖๕๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15822&Z=15831&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=243              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3013              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3013-3016] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3013&items=4 [3013-3016] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3013&Z=3016              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com