ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกสนิทัสสนัตติกะ
[๑๔๓] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๔๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็น อัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
กุสลัตติกสนิทัสสนัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๘๓๒ - ๑๕๘๕๒. หน้าที่ ๖๕๙ - ๖๖๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15832&Z=15852&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=244              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3017              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3017-3020] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3017&items=4 [3017-3020] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3017&Z=3020              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [3017-3020] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3017&items=4              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :