ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
วิปากัตติกกุสลัตติกะ
[๑๕๕] กุศลธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นวิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เหตุปัจจัย [๑๕๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๑๕๗] อกุศลธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยอกุศลที่เป็นวิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๕๙] อัพยากตธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นวิปากธรรม และอัพยากตธรรม ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
วิปากัตติกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๘๘๔ - ๑๕๙๐๓. หน้าที่ ๖๖๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15884&Z=15903&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=246              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3029              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3029-3034] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3029&items=6 [3029-3034] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3029&Z=3034              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com