ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ปีติตติกกุสลัตติกะ
[๑๗๓] กุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๐ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๗๔] อกุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นปีติ- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสุขสหรคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๐ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๗๕] อัพยากตธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๐ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
ปีติตติกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๙๔๗ - ๑๕๙๖๙. หน้าที่ ๖๖๔ - ๖๖๕. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15947&Z=15969&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=250              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3047              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3047-3049] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3047&items=3 [3047-3049] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3047&Z=3049              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com