ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
หีนัตติกกุสลัตติกะ
[๑๙๔] กุศลธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นปณีตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นปณีตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๙๕] อกุศลธรรมที่เป็นหีนธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๙๖] อัพยากตธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น มัชฌิมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นปณีตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นปณีตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
หีนัตติกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๐๖๕ - ๑๖๐๗๙. หน้าที่ ๖๖๙ - ๖๗๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16065&Z=16079&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=257              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3068              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3068-3070] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3068&items=3 [3068-3070] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3068&Z=3070              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com