ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อุปปันนัตติกกุสลัตติกะ
[๒๐๒] กุศลธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๒๐๓] อกุศลธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ที่เป็นอุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๒๐๔] อัพยากตธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นอุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
อุปปันนัตติกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๑๐๘ - ๑๖๑๑๘. หน้าที่ ๖๗๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16108&Z=16118&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=260              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3076              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3076-3078] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3076&items=3 [3076-3078] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3076&Z=3078              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com