ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อตีตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ
[๒๐๘] กุศลธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนาคตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นปัจจุป- *ปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๒๐๙] อกุศลธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอนาคตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๒๑๐] อัพยากตธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
อตีตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๑๓๐-๑๖๑๕๒ หน้าที่ ๖๗๒-๖๗๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16130&Z=16152&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=262              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3082              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [3082-3084] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3082&items=3              The Pali Tipitaka in Roman :- [3082-3084] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3082&items=3              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :