ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๕] เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม และนเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุเหตุ- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม และนเหตุเหตุ- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๗] เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๙] นเหตุเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยนเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุเหตุวิปปยุตตธรรม และนเหตุเหตุ- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๑] เหตุเหตุวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุเหตุวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๒๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
เหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๒๙๓ - ๑๖๓๒๘. หน้าที่ ๖๗๙ - ๖๘๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16293&Z=16328&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=267              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3109              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3109-3116] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3109&items=8 [3109-3116] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3109&Z=3116              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [3109-3116] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3109&items=8              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :