ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เหตุทุกสัปปัจจยทุกะ
[๒๙] เหตุสัปปัจจยธรรม อาศัยเหตุสัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุสัปปัจจยธรรม อาศัยนเหตุสัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุสัปปัจจยธรรม อาศัยเหตุสัปปัจจยธรรม และนเหตุสัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๓๑] เหตุสัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุสัปปัจจยธรรม โดย เหตุปัจจัย [๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
เหตุทุกสัปปัจจยทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๓๕๗ - ๑๖๓๗๒. หน้าที่ ๖๘๑ - ๖๘๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16357&Z=16372&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=271              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3123              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3123-3126] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3123&items=4 [3123-3126] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3123&Z=3126              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [3123-3126] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3123&items=4              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :