ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เหตุทุกสนิทัสสนทุกะ
[๓๕] เหตุอนิทัสสนธรรม อาศัยเหตุอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุอนิทัสสนธรรม อาศัยนเหตุอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุอนิทัสสนธรรม อาศัยเหตุอนิทัสสธรรม และนเหตุอนิทัสสน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
เหตุทุกสนิทัสสนทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๓๗๙ - ๑๖๓๘๙. หน้าที่ ๖๘๒ - ๖๘๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16379&Z=16389&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=273              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3129              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3129-3130] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3129&items=2 [3129-3130] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3129&Z=3130              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com