ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เหตุทุกอาสวทุกะ
[๕๑] เหตุอาสวธรรม อาศัยเหตุอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุอาสวธรรม อาศัยเหตุอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุอาสวธรรมและนเหตุอาสวธรรม อาศัยเหตุอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุอาสวธรรม อาศัยนเหตุอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุอาสวธรรม อาศัยเหตุอาสวธรรม และนเหตุอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๕๓] เหตุโนอาสวธรรม อาศัยเหตุโนอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุโนอาสวธรรม อาศัยนเหตุโนอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุโนอาสวธรรม อาศัยเหตุโนอาสวธรรมและนเหตุโนอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
เหตุทุกอาสวทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๔๕๗-๑๖๔๗๘ หน้าที่ ๖๘๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16457&Z=16478&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=278              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3145              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [3145-3148] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3145&items=4              The Pali Tipitaka in Roman :- [3145-3148] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3145&items=4              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :