ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เหตุทุกอาสวสาสวทุกะ
[๖๓] ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และสาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และสาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย [๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๖๕] ธรรมที่เป็นสาสว แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๖๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
เหตุทุกอาสวสาสวทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๕๑๑ - ๑๖๕๒๔. หน้าที่ ๖๘๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16511&Z=16524&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=281              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3157              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3157-3160] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3157&items=4 [3157-3160] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3157&Z=3160              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com