ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๗๑] เหตุอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยเหตุอาสววิปปยุตตสาสว- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๗๓] เหตุอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยเหตุอาสววิปปยุตต- *อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๕๓๙-๑๖๕๕๐ หน้าที่ ๖๘๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16539&Z=16550&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=283              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3165              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3165-3168] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3165&items=4 [3165-3168] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3165&Z=3168              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [3165-3168] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3165&items=4              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :