ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เหตุทุกฉโคจฉกทุกะ
[๗๕] อาศัยเหตุสัญโญชนธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุคันถธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุโอฆธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุโยคธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุนีวรณธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาส- *ธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงยังโคจฉกะให้พิสดารทุกวาร
เหตุทุกฉโคจฉกทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๕๕๑ - ๑๖๕๖๒. หน้าที่ ๖๙๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16551&Z=16562&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=284              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3169              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3169-3170] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3169&items=2 [3169-3170] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3169&Z=3170              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com