ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๘๘] เหตุจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยเหตุจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๙๐] นเหตุจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยนเหตุจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๖๐๔ - ๑๖๖๑๓. หน้าที่ ๖๙๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16604&Z=16613&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=289              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3182              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3182-3184] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3182&items=3 [3182-3184] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3182&Z=3184              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [3182-3184] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3182&items=3              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :