ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๙๘] เหตุจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยเหตุจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๙๙] นเหตุโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยนเหตุโนจิตตสังสัฏฐ- *สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๖๓๘ - ๑๖๖๔๔. หน้าที่ ๖๙๓ - ๖๙๔. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16638&Z=16644&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=293              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3192              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3192-3193] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3192&items=2 [3192-3193] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3192&Z=3193              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com