ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
มหันตรทุกเหตุทุกะ
[๑๔๖] อาศัยสารัมมณเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสารัมมณนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยโนจิตตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยเจตสิกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยจิตตสัมปยุตตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยจิตตสังสัฏฐเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยจิตตสมุฏฐานเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยจิตตสหภูเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยจิตตานุปริวัตติเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยพาหิรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยโนอุปาทาเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอุปาทินนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอนุปาทินนเหตุธรรม ฯลฯ
มหันตรทุกเหตุทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๘๓๙ - ๑๖๘๕๖. หน้าที่ ๗๐๒ - ๗๐๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16839&Z=16856&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=310              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3240              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3240] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3240&items=1 [3240] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3240&Z=3240              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [3240] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3240&items=1              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :