ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
สังขตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๐๘๓] กุศลธรรมที่เป็นสังขตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสังขตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหมือน สัปปัจจยทุกะ
สังขตทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๕๕๗๖ - ๕๕๘๑. หน้าที่ ๒๓๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=5576&Z=5581&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=29              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1083              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1083] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1083&items=1 [1083] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1083&Z=1083              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1083] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1083&items=1              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :