ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อาสวทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๑๔๙] กุศลธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ฯลฯ ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๑๕๑] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๕๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารทุก ปัจจัย
ปัญหาวาร
[๑๑๕๔] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น อาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๑๕๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในบทเป็นท่ามกลางสหชาตาธิปติ ย่อมได้องคธรรมที่เป็นอธิบดี ๓ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ฯลฯ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในมัคคปัจจัย มี " ๙
ปฏิจจวาร
[๑๑๕๖] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปัจจวารก็ดี ฯลฯ ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อ ปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
อาสวทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๕๙๕๓ - ๕๙๙๕. หน้าที่ ๒๔๗ - ๒๔๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=5953&Z=5995&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=35              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1149              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1149-1157] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1149&items=9 [1149-1157] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1149&Z=1157              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1149-1157] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1149&items=9              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :