ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๑๙๖] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอาสว- *สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๑๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๙๘] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติ ปัจจัย [๑๑๙๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙
ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๙ ทุกปัจจัย
ปัญหาวาร
[๑๒๐๐] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม เป็น ปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๒๐๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๐๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๒๐๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๒๐๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจะนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๖๑๖๗ - ๖๒๐๗. หน้าที่ ๒๕๗ - ๒๕๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=6167&Z=6207&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=39              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1196              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1196-1204] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1196&items=9 [1196-1204] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1196&Z=1204              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1196-1204] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1196&items=9              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :