ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
นีวรณียทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๕๗] กุศลธรรมที่เป็นนีวรณียธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นนีวรณีย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนีวรณียธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนีวรณียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๓๕๙] อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณียธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นนีวรณีย ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๖๑] อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณียธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น- *นีวรณียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนีวรณียธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอนีวรณีย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณียธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณีย- *ธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอนีวรณียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
นีวรณียทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๖๘๘๘ - ๖๙๑๗. หน้าที่ ๒๘๗ - ๒๘๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=6888&Z=6917&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=54              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1357              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1357-1362] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1357&items=6 [1357-1362] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1357&Z=1362              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com