ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๗๗] กุศลธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๓๗๙] อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม อาศัยอัพยา- *กตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวร- *ณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกวาร
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกกุสลัตติกะ จบ
นีวรณโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๖๙๗๘ - ๗๐๐๑. หน้าที่ ๒๙๑ - ๒๙๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=6978&Z=7001&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=58              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1377              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1377-1380] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1377&items=4 [1377-1380] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1377&Z=1380              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1377-1380] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1377&items=4              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :