ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๙๐] กุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอปรามัฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๓๙๒] อกุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น ปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๙๔] อัพยากตธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น ปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอปรามัฏฐ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นปรามัฏฐ- *ธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๗๐๔๒ - ๗๐๗๐. หน้าที่ ๒๙๔ - ๒๙๕. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=7042&Z=7070&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=60              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1390              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1390-1395] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1390&items=6 [1390-1395] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1390&Z=1395              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com