ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
จิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๖๔] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตต- *สังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๔๖๖] อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๔๖๘] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิตต- *สังสัฏฐธรรม และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนกับจิตตสัมปยุตตทุกอัพยากตะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
จิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๗๕๔๖ - ๗๕๗๔. หน้าที่ ๓๑๕ - ๓๑๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=7546&Z=7574&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=68              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1464              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1464-1469] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1464&items=6 [1464-1469] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1464&Z=1469              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :