ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
จิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๘๙] กุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตา- *นุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติ ธรรม และกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๙๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๔๙๑] อกุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตา- *นุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นจิตตา- *นุปริวัตติธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๙๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๔๙๓] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๙๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนเจตสิกทุกะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
จิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๗๗๒๗ - ๗๗๕๘. หน้าที่ ๓๒๓ - ๓๒๔. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=7727&Z=7758&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=71              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1489              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1489-1494] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1489&items=6 [1489-1494] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1489&Z=1494              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1489-1494] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1489&items=6              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :