ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อุปาทานวิปปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๘๘] กุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัยกุศล- *ธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๘๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๕๙๐] อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๕๙๑] อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทาวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทาวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทาน- *วิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๙๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกอัพยากต
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกกุสลัตติกะ จบ
อุปาทานโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๘๓๗๘-๘๔๐๘ หน้าที่ ๓๕๐-๓๕๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=8378&Z=8408&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=83              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1588              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [1588-1592] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1588&items=5              The Pali Tipitaka in Roman :- [1588-1592] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1588&items=5              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :