ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๒๙] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เป็น กิเลสสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนกับกิเลสทุกอกุศล
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๘๕๙๘ - ๘๖๑๔. หน้าที่ ๓๖๐ - ๓๖๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=8598&Z=8614&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=90              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1629              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1629-1630] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1629&items=2 [1629-1630] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1629&Z=1630              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1629-1630] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1629&items=2              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :