ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๓๑] กุศลธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศล- *ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกกุศล
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๖๓๓] อัพยากตธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม และอัพยากตธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตต- *อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกอัพยากต
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ จบ
กิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๘๖๑๕ - ๘๖๔๐. หน้าที่ ๓๖๑ - ๓๖๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=8615&Z=8640&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=91              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1631              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1631-1634] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1631&items=4 [1631-1634] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1631&Z=1634              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1631-1634] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1631&items=4              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :