ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ปีติสหคตทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๑๙] อาศัยกุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม ฯลฯ กุศลก็ดี อกุศลก็ดี อัพยากฤตก็ดี เหมือนกับสัปปีติกทุกะ
สุขสหคตทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๒๐] อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ กุศลก็ดี อกุศลก็ดี อัพยากฤตก็ดี เหมือนกับสัปปีติกทุกะ อาศัย อกุศลธรรม ฯลฯ ในปัจจนียะ ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ อาศัย อัพยากตธรรม ฯลฯ ในปัจจนียะ ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในฌาน ปัจจัย พึงทำเป็นหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจนียะ ในปัญหาวาร ในกุศล ในอกุศล ในอินทริยปัจจัย ใน- *ฌานปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัญหาวาร ในอัพยากตธรรม มีหัวข้อปัจจัย ๙

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๙๑๒๐ - ๙๑๓๓. หน้าที่ ๓๘๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=9120&Z=9133&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=99              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1719              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1719-1720] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1719&items=2 [1719-1720] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1719&Z=1720              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1719-1720] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1719&items=2              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :