ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
รูปาวจรทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๓๙] กุศลธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นรูปาวจร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม- *เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ [๑๗๔๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒
ฯลฯ
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๗๔๒] กุศลธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม- *ที่เป็นรูปาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในรูปาวจรธรรม มี " ๑ เป็นสหชาตธิปติอย่างเดียว ในที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม มี " ๒ ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ ในรูปาวจรธรรม มี " ๑ ในที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม มี " ๒ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในอัตถิปัจจัย มี " ๒ ในนัตถิปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ [๑๗๔๔] อกุศลที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ในปัจจัยทั้งปวง มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๑๗๔๕] อัพยากตธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๔๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนกับกามาวจร และที่ไม่ใช่กามาวจรทุกอัพยากตะ
หัวข้อปัจจัยเพียงเท่านี้ ย่อมเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้นและเบื้องปลาย
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
รูปาวจรทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๙๒๔๒ - ๙๒๘๗. หน้าที่ ๓๘๗ - ๓๘๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=9242&Z=9287&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=102              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1739              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1739-1746] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1739&items=8 [1739-1746] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1739&Z=1746              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com