ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ปริยาปันนทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๕๘] กุศลธรรมที่เป็นปริยาปันนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๕๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับโลกิย-โลกุตตรทุกกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๗๖๐] อกุศลธรรมที่เป็นปริยาปันนธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๖๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๗๖๒] อัพยากตธรรมที่เป็นปริยาปันนธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เป็นปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอปริยา- *ปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๖๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับโลกิย-โลกุตตรทุกอัพยากตะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
ปริยาปันนทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๙๓๖๐ - ๙๓๘๕. หน้าที่ ๓๙๒ - ๓๙๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=9360&Z=9385&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=104              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1758              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1758-1763] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1758&items=6 [1758-1763] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1758&Z=1763              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com