ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
สรณทุกมัคคารัมมณัตติกะ
[๑๘๗๘] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่ เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๗๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๘๐] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรมที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๘๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๘๒] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๘๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สรณทุกมัคคารัมมณัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๙๘๐๑ - ๙๘๒๐. หน้าที่ ๔๑๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=9801&Z=9820&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=123              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1878              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1878-1883] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1878&items=6 [1878-1883] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1878&Z=1883              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1878-1883] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1878&items=6              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :