ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
สรณทุกอตีตารัมมณัตติกะ
[๑๘๘๙] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่ เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๙๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๘๙๑] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรมที่เป็นอรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๙๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๘๙๓] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยปัจจุปปันนา- *รัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๙๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
สรณทุกอตีตารัมมณัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๙๘๔๗ - ๙๘๗๒. หน้าที่ ๔๑๓ - ๔๑๔. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=9847&Z=9872&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=126              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1889              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1889-1894] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1889&items=6 [1889-1894] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1889&Z=1894              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com