รูป งานประชุมเพลิงหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาสรูป งานประชุมเพลิง ณ วัดป่าสุทธาวาส เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2493