ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 138อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 142อ่านอรรถกถา 3 / 146อ่านอรรถกถา 3 / 504
อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ นิสสัคคิยกัณฑ์
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒

               อรรถกถาจีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๒#-               
               วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๒ พึงทราบดังนี้ :-
               บทว่า ลหุปาปุรณํ คือ ผ้าสำหรับห่มในฤดูร้อน.
               คำที่เหลือตื้นทั้งนั้น แม้ในสิกขาบททั้ง ๒.
               สิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน ๖ เป็นกิริยา โนสัญญาวิโมกข์ อจิตตกะ ปัณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
____________________________
#- อรรถกถาเป็นสิกขาบทที่ ๑๒

               อรรถกถาจีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๒ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ นิสสัคคิยกัณฑ์ จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 138อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 142อ่านอรรถกถา 3 / 146อ่านอรรถกถา 3 / 504
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=3&A=2167&Z=2233
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11203
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11203
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :