ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1111อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1112อ่านอรรถกถา 19 / 1114อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อิทธิปาทสังยุตต์ ปาวาลวรรคที่ ๑
๕. ปเทสสูตร

               อรรถกถาอิทธิปเทสสูตรที่ ๕               
               อิทธิปเทสสูตรที่ ๕. อิทธิปเทสสูตรที่ ๕. มรรค ๓ และผล ๓ ชื่อว่า อิทธิปาทปเทส.

               จบอรรถกถาอิทธิปเทสสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อิทธิปาทสังยุตต์ ปาวาลวรรคที่ ๑ ๕. ปเทสสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1111อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1112อ่านอรรถกถา 19 / 1114อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=6453&Z=6471
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7148
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7148
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :