ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1654อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1655อ่านอรรถกถา 19 / 1656อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สมาธิวรรคที่ ๑
๒. ปฏิสัลลานสูตร

               อรรถกถาปฏิสัลลานสูตรที่ ๒               
               ปฏิสัลลานสูตรที่ ๒. ท่านกล่าวไว้แล้วเพื่อประโยชน์แก่การได้เฉพาะความสงัดกายแห่งภิกษุผู้มีความไม่ปกติทางกายวิเวก.

               จบอรรถกถาปฏิสัลลานสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สมาธิวรรคที่ ๑ ๒. ปฏิสัลลานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1654อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1655อ่านอรรถกถา 19 / 1656อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=9915&Z=9922
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8174
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8174
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :