ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 24อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 25อ่านอรรถกถา 23 / 26อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ วัชชีวรรคที่ ๓
๗. สัญญาสูตร

               อรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๗               
               สัญญาสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               สัญญามีอนิจจสัญญาเป็นต้น คือสัญญาที่เกิดพร้อมกับอนุปัสสนามีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้น.

               จบออรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ วัชชีวรรคที่ ๓ ๗. สัญญาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 24อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 25อ่านอรรถกถา 23 / 26อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=592&Z=603
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3969
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3969
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :