ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 197อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 198อ่านอรรถกถา 24 / 208อ่านอรรถกถา 24 / 229
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปัญจมปัณณาสก์
๒. ทุติยวรรค-๓. ตติยวรรค

               อรรถกถาทุติยวรรค               
               ทุติยวรรค บาลีไปยาลทั้งหมดตั้งแต่สูตรที่ ๑ เป็นต้นไป มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.
               จบอรรถกถาทุติยวรรค               
               -----------------------------------------------------               

               ตติยวรรคที่ ๓ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.
               จบปัญจมปัณณาสก์ที่ ๕               
               จบอรรถกถาทสกนิบาต               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ปัญจมปัณณาสก์ ๒. ทุติยวรรค-๓. ตติยวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 24 / 1อ่านอรรถกถา 24 / 197อรรถกถา เล่มที่ 24 ข้อ 198อ่านอรรถกถา 24 / 208อ่านอรรถกถา 24 / 229
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=24&A=7256&Z=7520
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8550
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8550
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :